• Arnt Olav Klippenberg

Julebyen ga økt omsetning

Det lønner seg å framstå som annerledes enn kjøpesenterland på Nord-Jæren, mener Egersund Sentrumsforening.