Jentespranget er i gang!

Veljarane i Hå, Strand og Karmøy vil i vekene framover bli oppmoda til å stemma inn fleire kvinner i kommunestyra. «Jentespranget», heiter kampanjen, finansiert av Åslaug Haga.