Nytt klima for klima i USA

Dersom dei andre aktørane kjem USA i møte, kan klimamøtet på Bali i desember bli banebrytande, meiner Cicero-forskar Tora Skodvin. Utan USA blir det inga løysing på klimaproblemet.