• Heidi Hjorteland

«Buplikt er ikkje nøkkelen til alt»