Brannstasjonens skjebne blir snart et brennhett tema

Allerede før det er bestemt om brannstasjonen i Stavanger skal rives, står interesserte i kø for å kjøpe tomten.