Bulgarske damer inntar kaien

Det har vært en voldsom økning i antall prostituerte i Stavanger etter jul. Bare hittil i år har Albertine møtt 59 forskjellige prostituerte i byen mot 87 for hele fjoråret.