Villreinen kan bli friskmeldt

Begrenset jakt også kommende år. Det er noe av resepten for å få villreinstammen på fote igjen.