Grunngjeving for tildelinga

I løpet av den siste generasjonen er Rogaland blitt eit fleirkulturelt samfunn.