Nesten ingen kulturpenger igjen

Det er nesten skåltomt i kassa for allmenne kulturformål i fylkeskommunen.