Soland: – Expo-forslaget fortjener skikkelig analyse