• Jarle Aasland

Hele 95 av 100 asylsøkere kommer til Norge uten pass

Dersom folk har behov for beskyttelse og ikke har noe å skjule for norske myndigheter; hvorfor har de da ikke id-dokumenter, undrer informasjonssjef i Politiets utlendingsenhet, Roar Hanssen.