Restauranteiere fikk hjelp fra Kina etter bokettersynet

Tre av medeierne i kina— restaurantene fikk hjelp fra venner eller slektninger i Kina da de ville skjerme boligene etter boketter- synet. Advokat Geir Jøsendal ordnet papirene.