Mulig «barneasylmottak» på Randabergfjellet

Opptil 30 mindreårige asylsøkere kan ende opp i mottak i Randaberg, noe som betyr 80 nye arbeidsplasser.