• Reidun Gudmestad

– Rådmannen tenkjer ikkje på våre barn

– Liv og lære heng ikkje saman når Hå kommune krev at me skal bu midt i trafikkstøyen frå Rv 44 og vegen til Kviamarka, seier Torbjørn Reime.