– Få fart i byggingen av psykiatrisk senter

Køen av psykisk syke som venter på bolig øker i Stavanger kommune. Sykehuset er en medvirkende årsak.