• Tor Inge Jøssang

Ordførere reagerer på ferjeforholdene