• Knut Gjerseth Olsen

Eksplosiv vekst for privatskoler

Privatskolen Akademiet har 600 søkere på 300 elevplasser, men får ikke utvide. Rektor Harald Dyngen frykter at køene kan skape en eliteskole.