Etterlot søppelberg på gårdsplassen

Espen Fløtre klaget over at leieboerens container hadde stått veldig lenge foran huset hans. Til slutt ble den hentet, men bosset ble liggende igjen.