• Jan Tore Glenjen

Hjernekraftverket

Tro kan flytte fjell. Tanker kan flytte ei kule.