Bjerkreim: Flertallet sier nei til vindkraftverk i Faurefjell

Kommunestyret i Bjerkreim kommune sa tirsdag kveld nei til dispensjonssøknaden fra Norsk Vind Faurefjellet AS.

Svelavatnet på Vikeså fotografert fra E39. Vindmøller på Faurefjell vil bli godt synlige på fjelltoppene i bakgrunnen dersom Faurefjellet vindkraftverk blir realisert.
 • Camilla Bjørheim
  Journalist
 • Ove Heimsvik
  Journalist
Publisert: Publisert:

Det opplyser varaordfører Tone Vaule til Aftenbladet.

– Det ble nei med 11 mot 6 stemmer. Mindretallet bestod av Høyre (fire representanter), én representant fra KrF og én fra Sp. Ordfører Kjetil Slettebø (Sp) stemte med flertallet, opplyser Vaule.

Varaordføreren sier det er stort sprik i argumentasjonen blant politikerne som stemte nei. Noen sier nei av prinsipp, andre er usikre på totalbelastningen ved å si ja til nok et vindkraftverk og landet derfor på et nei i akkurat denne saken.

– Likevel må det ikke framstå som at Bjerkreim nå har blitt en kommune som sier nei til vindkraft. Vi er en av landets største vindkraftkommuner og ønsker å være en kommune som spiller på lag med utbyggerne. Mange i Bjerkreim er positive til vindkraft, og vi har fått etablert en del arbeidsplasser knyttet til vindkraft, sier Vaule.

Ønsker 12 turbiner

Norsk Vind ønsker å sette opp 12 vindturbiner i 200 meters høyde på Faurefjell i Bjerkreim. Saken har rullet og gått i årevis, men i september 2019 sa formannskapet i Bjerkreim nei – med fire mot tre stemmer. Politikerne var ikke fornøyde med konsekvensutredningene.

Norsk Vind svarte med nye utredninger, og ba samtidig Olje- og energidepartementet gjøre utbyggingen til en statlig plan. Det sa departementet nei til.

Les også

Bjerkreim bør kreve omkamp om Faurefjell vindkraftverk

Kjetil Slettebø (Sp) er ordfører i Bjerkreim.

I avslaget het det at Norsk Vind har levert fullgode utredninger, etter at nye fagrapporter for landskap, fugl, støy og skyggekast er laget. Dermed kan Bjerkreim kommune nå vurdere søknaden på ny, mente departementet.

5. oktober mottok kommunen en ny søknad fra Norsk Vind Faurefjellet AS, med oppmoding om rask saksbehandling.

Da saken ble behandlet i formannskapet i forrige uke, sa et flertall på fem nei til å gi Norsk Vind dispensasjon, etter et forslag fra Ap og KrF.

Flertallet mener det ikke er sannsynliggjort at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene, og peker på at Bjerkreim har sagt ja til flere større utbygginger av vindkraftverk: Måkaknuten vindkraftverk, Bjerkreim vindkraftverk, Søndre Klynge og Stigafjellet vindkraftverk.

Bjerkreim er dermed en av kommunene i landet som stiller mest areal til disposisjon for vindkraftproduksjon.

Mindretallet, bestående av to representanter fra Høyre, stemte imot forslaget til Ap og KrF i formannskapet, og Marthon Skårland (H) anket deretter saken inn til kommunestyret.

Tirsdag kveld ble saken behandlet i kommunestyret - flertallet sa altså nei til søknaden fra Norsk Vind, som har søkt om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og fra bestemmelser til kommuneplanen, samt om tiltak i 100 meters beltet langs sjø og vassdrag.

– Som forventet

– Vi tar dette til etterretning, det er på mange måter forventet, sier Norsk Vind-direktør Per Ove Skorpen om vedtaket til kommunestyret i Bjerkreim.

Han vil likevel ikke si at selskapet nå gir opp planene sine i Faurefjell.

– Vi må vurdere hvilket mulighetsrom vi nå har. Det er litt tidlig ennå.

– Hvilke muligheter kan det være?

– Med forbehold om at jeg ikke har lest detaljer i vedtaket ennå, så oppfatter vi at det fremdeles er mulighet å anmode til statlig plan, sier Skorpen.

– Men dere fikk jo nylig avslag på dette?

– Ja, men i avslaget het det at departementet ba kommunen om å gjøre en ny vurdering. Det har kommunen nå gjort, sier Skorpen.

Har søkt om forlenget frist

Norsk Vind har en konsesjon som sier at Faurefjell-anlegget må være i drift innen utgangen av 2021. Norsk Vind-direktør Per Ove Skorpen har uttalt tidligere at selskapet trenger at alle avklaringer er på plass innen 1. desember i år skal selskapet rekke den fristen.

Norsk Vind har allerede søkt om å få forlenget frist til ut 2022. Dette har NVE avslått, men Norsk Vind har klaget avslaget inn til Olje- og energidepartementet.

Les også

 1. Næringslivstopper i Bjerkreim tror kommunen vil tape mye på å si ja til vindturbiner på Faurefjell

 2. Sinne, sorg og frustrasjon på folkemøte om Faure vindkraftverk

 3. – Vi ser en praksis som er så grisete at den umulig kan være lovlig

 4. Grunneier jubler - friluftsmann fortviler

 5. – Landskapet er blitt et sirkus av blinkende, røde lys

 6. Nå har Motvind flere medlemmer enn Frp og SV

Publisert:
 1. Bjerkreim kommune
 2. Vindkraft
 3. Bjerkreim
 4. Olje- og energidepartementet

Mest lest akkurat nå

 1. For 30 år siden skremte denne gjengen vannet av foreldre og rektorer i Sandnes

 2. Slik så det ut ved Vålandstårnet i kveld

 3. Avhørte vitner kan ha husket feil

 4. Stor test av 15 brød: To får toppkarakter

 5. Kommuuuuuuuuuuuuunen!

 6. Bygget Norges billigste sykkel- og gangsti, helt uten byråkrati