I 2016 ble det feira med kake at kommunestyret i Forsand hadde gått inn for kommunesamanslåing med Sandnes.
9 stemte for Sandnes, 8 stemte mot.
Rett før Stortinget skulle vedta kommunereformen snudde Paul Løland (ståande). Og det var ikkje lenger fleirtal for Sandnes.
6.juni 2017, veka før Stortinget skulle behandle kommunereformen, hindra Sandnes-tilhengjarane det nye fleirtalet i å gjere vedtak om å seie nei til Sandnes og ja til Strand.

Listetoppar frå KrF, Venstre, Senterpartiet, Høgre, SV og Rødt har svara aksjonistar i Forsand at dei stiller seg positive til å vurdere Nye Sandnes på nytt.

Publisert: Publisert:

Les hele saken med abonnement