Brannvern i Gamle Stavanger

Feiere og elektrikere går sammen om å sjekke boliger for brannsikkerhet i Gamle Stavanger.