Prosten samlar prestane til frokost

Ein torsdag i månaden inviterer prostAnne-Sofie Haarr prestane sine til frokost. Då må sjølv gravferderforskyvast til fordel for prestefellesskapet.