Så mange blir berørt

Forslaget fra SOT Trafikk om å innstille sene kveldsavganger, lørdag ettermiddag og søndagsrutene, vil årlig berøre 270.000 reisende hverdager, 610.000 reisende lørdager og 390.000 reisende søndager.