Randaberg-leger tapte må betale 1,3 millioner

Randaberg-legene Lars Dolven, Oddvin Mørch Rogstad og Harald Christian Knutsen tapte på alle punkter mot Rikstrygdeverket i lagmannsretten.