• Grødaland renseanlegg mottar mer avløpsvann og mer oppløste partikler enn tillatt og overskrider utslippstillatelsen til sjø. I forgrunnen nytt utjevningsbasseng. FOTO: Odd Pihlstrøm

Tine og Fjordkjøkken bryter avløpskrav, skaper rensetrøbbel

Tines nye stormeieri og ferdigmiddag-bedriften Fjordkjøkken i Hå bryter avløpskrav og skaper problemer for Grødaland renseanlegg.