• Kapasiteten ved Sunde skole er mer sprengt enn vi trodde, vedgår skolepolitiker John Peter Hernes. Allerede nå som det går 522 elever ved skolen, er det for trangt. Til høsten begynner 545 elever ved skolen. Her ser du Trym Rullestad som er en av 27 elever i 3 c. Jarle Aasland

Slik vil Hernes fikse opp

Sprengt kapasitet ved Sunde skole. Trafikkfarlig adkomst til Jåtten skole. Dårlig renhold ved flere skoler. Dette vil byens mektigste skolepolitiker gjøre noe med.