Uheldig omgang med rus

Fire menn anmeldt for ulik omgang med rus lørdag og søndag.