Kloakk ble prinsippsak

Hvem skal betale for å skille kloakk og overflatevann? Dette er et spørsmål som har voldt kommunen, fylkesmannen og Miljøverndepartementet en del hodebry.