Lagmannsretten tok ingen avgjørelse om Viksveen-beslaget

Borgarting lagmannsrett klarte ikke i løpet av mandag å få avsagt kjennelse i spørsmålet om lovligheten av beslaget som ble gjort i journalist Stein Viksveens bolig og kontor i Brussel i november.