Seier for kildevernet

Oslo forhørsrett ga i går den spionsiktedeStein Viksveen og Aftenbladet fullt gjennomslag for sine krav omvern av anonyme kilder.