• Romjulen 2012 kom politiet over denne konteineren som inneholdt østeuropeisk vodka. Konteineren settes i sammenheng med den store bedragerisaken som ennåetterforskes. Odd Kristian Stokka

Kan bli tiltalt for bedrageri av over 32 millioner alko-kroner

Tre menn må trolig i september møte i retten. To sandnesmenn kan bli tiltalt for storstilt bedrageri av nesten 25 millioner kroner gjennom alkoholimport og momsbedrageri for sju millioner kroner.