• IVAR-sjef Kjell Øyvind Pedersen, til venstre, og prosjektleder Homayoon Iranpour teller med til byggestart. I bakgrunnen Norsk Proteins animalske destruksjons- og foredlingsanlegg. Jon Ingemundsen

Byggestart for biogass: Snart skal matrestene dine til Hå

Norges hittil største avfallsbaserte biogassanlegg skal sluke matrestene til to tredeler av rogalendingene. Nå starter omsider byggingen på Grødaland i Hå. Pris: 530 millioner kroner.