Skilta gjeld for alle

Kommunen vil ikkje ta i bomsaka i Sandvika. Dei meiner partane må ordna opp seg imellom.