Alarmerende Sokndal-gjeld

Det går mot bedre tider i Sokndal hvis vi skal tro rådmannen. Likevel anbefaler han politikerne å sette bremsene på. Ambisjonsnivået er for høyt, og han vil ha skikkelig prioritering av framtidige oppgaver. Han kaller det et svært optimistisk budsjett, uten radikale kutt.