- Vanleg at folk har angst

Det var spørsmålet tre unge jenter stilte andre unge på Maxi i går. 30 elevar på Gand har jobba med psykiatri dei siste par vekene.