Endrer rutiner for sprengning

Sola kommune krevde øyeblikkelige tiltak etter sprengningsuhell ved Norstone ved Eikeberget. Nå legger pukkverket om for å sikre seg mot nye uhell.