Røykutvikling på helsestasjon

Brannmelding på Ogna.