• Med to tunneler og fire felt blir Ryfast en undersjøisk motorvei. Hver 250 meter lages det gjennomganger mellom de to tunnelene, slik at man kan rømme fra det ene løpet til det andre i tilfelle brann. Dette er den aller første tunnelgjennomgangen. Jens Petter Holmsen, Statens vegvesen

Ryfast dropper lastebiler, bruker transportbånd til massen

Ryfast er sannsynligvis det første tunnelprosjekter som bruker transportbånd til uttransportering av stein.