Velger idrett fremfor livredning

Redningshelikopteret fra 330-skvadronen blir nektet å lande på fotballøkken Haugebanen.