Hva skjer med Harestad skole?

«Hvem vil rive, bygge ny og hva vil de bruke området til?» spør Trond Henrichsen fra Randaberg.