• Utrykningstiden til Forus og store deler av Sola blir forlenget når stasjonen på Forus legges ned, frykter brannmann Asgeir Enoksen. Aasland, Jarle

- Nedleggelse av brannstasjoner kan gi dårligere beredskap

Brannvesenet vil flytte brannstasjonene i Sandnes og Stavanger og legge ned brannstasjonen på Forus. Det vil føre til lengre utrykningstid for deler av de to byene, mener brannmann Asgeir Enoksen.