HA:- Kommer de på mandag vil ingen bli stoppet

Festarrangørene på Braut er skuffet over at politiet sender festdeltakere i retur. De beskylder politiet for løgn.