• Røde kors driver Ferie for alle, men de klarer ikke å gi en ferie til alle som ønsker det. Marius B. Staveli

Gir bort 200 gratis ferier hvert år

Rogaland Røde Kors stiller hvert år opp med gratis ferie til barn og barnefamilier som ellers ikke kunne reist på ferie.