• Fra øvelsen onsdag. Tor Inge Jøssang

Stor øvelse i Strand i dag

En spesialtropp fra politiet gjennomfører i dag en stor øvelse i Strand og Forsand kommune.