120.000 kroner for å finne ny rådmann

Gjesdal må ha ny rådmann. Bare å finne rette vedkommende koster penger mange penger.