• Utbyggingsplanene til Q-meieriene utfordrer den langsiktige jordverngrensen på Øksnevad. Fylkesmannen utfordrer for sin del Klepp kommune til å finne en kompenserende løsning. Fredrik Refvem

Jordvern-nøtt for Q-meieriene

Fylkesmannen vil ikke omdisponere 13,5 dekar matjord til utvidelse av Q-meieriet på Øksnevad, uten at arealet blir kompensert et annet sted langs overordnet jordverngrense i Klepp.