• Fosfor i husdyrgjødsel dekker langt på vei Rogaland-landbrukets behov for det viktige næringsstoffet. Bruk av nye, miljøvennlige spredemetoder, bildet, bidrar dessuten til redusert avrenning til vatn og vassdrag. Jon Ingemundsen

Bøndene bruker mye mindre fosfor-gjødsel

Prishopp, miljøkrav og rikelig tilgang på husdyrgjødsel gjør at bøndene i Rogaland bruker stadig mindre fosforholdig mineralgjødsel.