Ulf-damene kom til kort

Ulf-damene reiste til Rosendal med ti spillere. Da kampen var slutt sto Ulf med ni spillere på banen og en tapt kamp.