Kari Mæland, 53 år - seljar hos Ving i Langgata

Korleis har pågangen vore i fellesferien?:Heilt enorm! Eg har jobba i fellesferien i mange år, men har aldri hatt eit slikt kjør som i år. Folk har ringt eller komme innom fleire gonger til dagen.